• Resutaten workshop Landschapsfotografie

Resutaten workshop Landschapsfotografie

Zaterdag 11 juli 2020 was het praktische deel van de workshop Landschapsfotografie.
Met 11 deelnemers bezochten we 's morgens de Munnikenpolder in Leiderdorp en na bespreking van die resultaten gingen we 's middags via het Molenpad in Zoeterwoude naar het polderpark Cronesteyn. Via de link bereikt u hun selectie.
Selectiecriterium: 'Zou je die boven je bank hangen?'