• Vrij artistiek werk

Vrij artistiek werk

Bevroren in de tijd
Schrijven met licht; een briefover een gebeurtenis, nooit over een moment want een moment bestaat niet. De foto is een brief over een beweging bevroren in de tijd,

Naakt
Ook naaktfotografie kan een vorm zijn van conceptuele fotografie. Soms is de boodschap alleen maar ‘mooi’, een andere keer is dat ‘vrijheid’, ‘onbelemmerd’
Om privacyredenen kan ik slechts een paar voorbeelden laten zien.